Praktische zaken

Op maandag, woensdag en donderdag ben ik in de praktijk aanwezig.

Afspraken
U kunt bellen of een email sturen om u aan te melden. Een logopedische behandeling duurt een half uur. Een behandeling voor stottertherapie is meestal een uur. 
Bij de eerste afspraak vraag ik u mee te nemen:
- de verwijzing van de arts (huisarts/ KNO-arts/…)
- uw verzekeringspasje 
- een identiteitsbewijs.

Wachtlijst
Op het ogenblik is er een wachtlijst voor logopedische behandeling. Omdat ik een gespecialiseerde praktijk heb, bied ik voorrang aan mensen die zich aanmelden in verband met stotteren, broddelen of spreekangst. 

Vergoeding 
Zowel de logopedische behandeling als de stottertherapie wordt vergoed vanuit het basispakket van uw verzekering. De declaraties worden direct bij de verzekeraars aangeleverd en door hen direct aan de praktijk vergoed.

Ook in 2017 heb ik contracten met alle verzekeraars, behalve met de Friesland zorgverzekering.
Mocht u een afspraak niet kunnen nakomen, wilt u die dan zo vroeg mogelijk afzeggen. (bij voorkeur per e-mail). Wanneer een afspraak niet 24 uur van te voren is afgezegd, wordt deze bij uzelf in rekening gebracht.