Over mij

Sinds 1991 ben ik in mijn praktijk werkzaam als allround logopedist.

Mijn stijl is rustig, zorgvuldig en onderzoekend. Hierbij kijk ik altijd naar een mens als geheel, functionerend in zijn/haar omgeving.

Sinds 1999 heb ik, naast de bijscholing op logopedisch gebied, extra scholing gedaan op het gebied van psychologie en pedagogiek. Sinds 2008 specialiseer ik me op het gebied van stotteren. In 2011 heb ik de opleiding tot stottertherapeut van de NVST en VSN afgerond.
Mijn interesse gaat uit naar hoe mensen de dingen die gebeuren, ervaren. Deze ‘binnenkant’ kan, vaak onbewust, veel invloed hebben op wat we doen en op hoe we reageren.
Ik ga ervan uit dat, naast het werken aan een klacht, het vergroten van gezondheid (in brede betekenis: ervaren van vitaliteit) kan helpen in het verloop van een veranderingsproces en in de ervaring van klachten en beperkingen. Dit is o.a. mogelijk door zelf actief te zijn in je eigen proces, door te snappen/begrijpen wat er gebeurt en zelfregulerende vaardigheden te ontwikkelen. In dit kader vraag ik ook vaak naar wat een verandering voor je betekent.

 

 

 

 

logo_nvlf.jpg       logo_VSN.jpg       logo_NVST_welkom.jpg        logo_KP.jpg

lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)
lid van de Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie (NVST)
lid Nederlandse Vereniging Stottercentra Nederland (VSN)

ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici
lid Kwaliteitskring Logopedisten regio Amstelland